Với phương châm “Học đi đôi với hành”, Trung tâm Anh ngữ LAMASTER luôn tìm kiếm cơ hội và tổ chức những hoạt động giao lưu, thực tế với người bản xứ, giúp các học viên trau dồi và thực hành những kiến thức đã học trên lớp. Qua những hoạt động thiết thực này, các bạn học viên sẽ thấy tự tin và sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn, phục vụ mục đích giao tiếp, lao động và học tập.