KHUNG HỌC PHÍ

 • KHOÁ HỌC
 • (LỚP 1 – 5)
 • THỜI LƯỢNG
 • (24 buổi, 90 phút/buổi)
 • HỌC PHÍ / KHÓA
 • TIẾNG ANH TIỂU HỌC
 • (LỚP 1 – 5)
 • 3 THÁNG / KHÓA
 • (24 buổi, 90 phút/buổi)
 • 5.500.000 VNĐ
 • TIẾNG ANH THCS
 • (LỚP 6 – 9)
 • 3 THÁNG / KHÓA

 • (24 buổi, 90 phút/buổi)
 • 5.500.000 VNĐ
 • TIẾNG ANH THPT
 • (LỚP 10 – 12)
 • 3 THÁNG / KHÓA
 • (24 buổi, 90 phút/buổi)
 • 5.500.000 VNĐ
 • TIẾNG ANH GIAO TIẾP
 • CƠ BẢN
 • 3 THÁNG / KHÓA
 • (24 buổi, 90 phút/buổi)
 • 6.000.000 VNĐ
 • LUYỆN THI IELTS
 • (LỚP 1 – 5)
 • LIÊN HỆ ADMIN
 • (24 buổi, 90 phút/buổi)
 • Liên hệ

Lưu ý:

 • Học phí được thu theo khóa (3 tháng 1 lần) theo mức phí niêm yết. Học phí niêm yết KHÔNG bao gồm tài liệu học tập.
 • Học phí có thể được đóng theo 02 cách: Đóng trực tiếp (bằng tiền mặt) tại Trung tâm hoặc chuyển khoản.
 • Học phí đã đóng sẽ KHÔNG được hoàn trả lại. Tùy từng trường hợp cụ thể Trung tâm có thể bảo lưu học phí. Thời gian bảo lưu học phí tối đa là 03 tháng.