LUYỆN THI IELTS

Chương trình dành cho học sinh Phổ thông cơ sở (lớp 6-7) trở lên, bắt đầu làm quen với định dạng bài thi Tiếng Anh quốc tế IELTS, hình thành kỹ năng phân tích và làm bài thi với mục tiêu đạt 4.0 IELTS khi kết thúc lớp 9 (mốc điểm miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh) và 6.5 IELTS khi kết thúc lớp 12 (mốc điểm tuyển thẳng vào một số trường Đại học uy tín tại Việt Nam và đủ điểu kiện về ngôn ngữ khi học tập tại nước ngoài).

Để biết thông tin cụ thể về các khóa học và lịch tuyển sinh, vui lòng liên hệ với bộ phận Admin của Trung tâm.