CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TIẾNG ANH THPT (LỚP 10-12)

Chương trình học chuyên sâu giúp học sinh rèn luyện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, kỹ năng tự học, kỹ năng phân tích và làm bài thi, đồng thời trang bị cho học sinh các kỹ năng mềm như thuyết trình, tranh biện, làm việc nhóm… Bên cạnh đó, học sinh được làm quen, luyện các định dạng bài thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế.