Phóng sự Trại hè quốc tế tại Mỹ – Trung tâm Anh ngữ LAMASTER & VTV

Phóng sự về hoạt động Trại hè quốc tế tại Mỹ do Trung tâm Anh ngữ LAMASTER tổ chức và trực tiếp dẫn đoàn, do VTV –  Đài truyền hình Việt Nam thực hiện tại Mỹ trong suốt thời gian trại hè cùng đoàn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *